Lægehuset er godkendt som uddannelsessted for medicinstuderende.

Den studerende bliver læge få måneder efter opholdet, og er her for at lære at arbejde som praktiserende læge.

En medicinstuderende arbejder altid under supervision, hvilket betyder at din egen læge afslutningsvis deltager i konsultationen.