Kontakt

Lægehuset 
Farum Hovedgade 80A
3520 Farum

Erik Andresen og Kristian Bech
Tlf. 4495 5000

Peter Elvang
Tlf. 4495 5000

FAX til Lægehuset:
4495 5196

Afbud 
sendes som sms på 
tlf. 4241 1860.
Afbud registreres, men besvares ikke.

Åbningstider

Telefontider
Man-tors9.00 – 12.00
Fredag9.00 – 12.00
  
Konsultation 
Mandag9.00 – 16.00
Tirsdag9.00 – 16.00
Onsdag9.00 – 18.00
Torsdag9.00 – 16.00
Fredag9.00 – 16.00
  
Telefontid Læger 
Man-fre08.00 – 09.00

 

Udenfor telefonens åbningstid kan vi alle hverdage indtil kl 16 træffes på akut nr: 42411860.

Efter kl. 16 henvises der til 1813 (lægevagten).
 

Velkommen til klinikkens hjemmeside

Kære patienter, vi oplever at flere at vores patienter ikke kan læse vores tekster, når de modtager en mail fra os. Der kan være en sammenhæng mellem den app der hedder "mit helbred" og mails. I må meget gerne i stedet for benytte den app der hedder "min læge", som også er den vi benytter når vi afvikler videokonsultationer.

Mvh fra lægerne, Erik, Kristian og Peter.

 

Den 3.1.2022 har vi set frem til med glæde, for der starter vores nye kollega, Sabina, som sekretær i huset.

VIGTIGT

Vi oplever en kolosal interesse for covid vacciner. Og vi skal gøre alt vi kan for at tilgodese dette behov. Venligst ring mellem 9-12 til vores sygeplejersker for at bestille en tid og ikke om morgen mellem 8-9 til lægerne, da det er de alvorligt syge vi skal have frem i telefontiden dér og set på i løbet af samme dag.

Tak for jeres forståelse og mvh fra lægerne.

Sundhedsstyrelsen kræver igen at vores patienter i almen praksis bærer mundbind, når man opholder sig i vores venteværelse. Dette krav er iværksat fra den 1.10.2021.

Lægerne Kristian og Erik har tilmeldt sig ordningen vedr. covidvaccine. De tilbyder også denne vaccine til patienter, der er tilknyttet Peter Elvang. Hvis man ønsker denne vaccine, skal man være indkaldt som ved de tidligere vacciner, og så bedes man kontakte vores sekretariat mellem 9-12 for at booke en tid.

Mvh fra Lægehuset.

Som ny læger starter Erik Andresen og Kristian Bech i kompagniskab for Peter Haase og Maj Mortensens patienter.

d. 1.september 2021. Telefonnummer og adresse uændret.

De overtager Peter Haases og Maj Mortensens patienter. Tryk derfor  1 eller 2 for at komme i kontakt med Kristian eller Erik i deres telefontid om morgenen mellem 8-9.

Læge Peter Elvang fortsætter uændret hans praksis som hidtil.

 

Telefontider

Vi gør opmærksom på at der er mulighed for at ringe til vores sygeplejerske som vanligt mellem 9-12 men ikke længere mellem 13-14. Ved akut opstået sygdom bedes man kontakte os via akut telefonen.

Mvh Lægehuset.

 

 

/7/2021 Aktuel information om Covid-19 pandemi

Book altid tid forud for besøg i Lægehuset - og undlad venligst at møde op i Lægehuset uden tid. Ved behov for hjælp - ring i stedet på enten Lægehusets hovednr. (4495 5000) eller Lægehusets akuttelefon (4241 1860)

Vedr. brug af maske i Lægehuset  : der rådes til at man bærer maske når man opholder sig i venteværelset i stueetagen og på 1. sal.

Ved symptomer på Covid 19 infektion (hoste, forkølelse, feber, ondt i muskler, hovedpine, vejrtrækningsbesvær) kontaktes Lægehuset telefonisk. VIGTIGT at undlade at møde op i Lægehuset ved symptomer - ring i stedet. 

Ved symptomer efter delvis/fuld Covid-19 vaccination er det vigtigt fortsat at blive PCR testet

Vedr. Covid-19 - vaccination :

Lægehuset gør opmærksom på, at vaccination skal gives i minimum 1 uges afstand af andre vaccinationer. 

 

/7/2021 Vedr. tilbud om kighostevaccination til gravide 

Tilbud om vederlagsfri kighostevaccination til gravide i 3. trimester er forlænget til 31. marts 2022.

 

/8/2020 COVID-19 svar børn

Fra i dag kan forældre logge ind med eget NemID på Sundhed.dk og checke deres børns COVID-19 svar samme sted, som de checker egne svar.

 

29/6/2020 Ferierejsevejledning til Lægehusets patienter

Lægehuset gør opmærksom på, at vi følger Udenrigsministeriets og Rigspolitiets anbefalinger i forhold til, at Lægehusets patienter bør gå i selvkarantæne i 14 dage efter rejser til og fra lande, som Udenrigsministeriet anbefaler, at der ikke rejses til og fra.

Lægehuset anbefaler alle at følge med i aktuelle rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside : www.um.dk

I en eventuel karantæneperiode bør alle kontakter til Lægehuset foregå telefonisk uden fremmøde i Lægehuset.

 

Her kan du se nyheder, læse forskellig information og finde links til relevante hjemmesider. Du kan også bestille tid, forny recepter og konsultere lægen elektronisk. Sidstnævnte gør du i selvbetjeningskolonnen til venstre. For nærmere information vedr. elektronisk tidsbestilling, se under punktet "KOM GODT I GANG". 

NB!  Nye patienter i Lægehuset skal første gang kontakte os ved personlig henvendelse eller pr. telefon. Systemet kan ikke genkende dig, hvis du ikke er oprettet i vores lægesystem. 
BØRN og SPÆDBØRN skal oprettes i deres eget CPR-nummer for at bruge selvbetjeningssystemet. 

Vi gør opmærksom på at der ikke er mulighed for personlig betjening i skranken mellem 13-14.

Der er åben for tilgang hos Kristian og Erik.

Der er lukket for tilgang hos Peter Elvang.

Vi har handicapindgang på vestsiden af lægehuset, som frit kan benyttes.

Hvis man, som kørestolsbruger, har brug for hjælp til dørene, så er man velkommen til at ringe på akut telefonen: 42411860, og én af vores sygeplejersker vil hjælpe dig/Jer med at åbne dørene.

INFO:

Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du:

Bestille tid
Forny recepter på fast medicin
Skrive til lægen
Læse beskeder fra lægen

 Se venligst nyt vedrørende prøvesvar under "kom godt i gang"

 

Privatlivspolitik for patienter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Farum Hovedgade 80 A som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægerne Farum Hovedgade 80 A indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger"):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

Udarbejdelse af lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

Afregningsformål

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

[indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

XMO

DAK-E (digitale forløbsplaner)

DMDD, Webreq og Webpatient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering").

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [kontaktoplysninger på klinikken].

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Farum Hovedgade 80 A, 3520 Farum

Den 21. maj 2018

 

  • webforside

Klinikkens App

devices-medimgUshadow

android_downloadnuiphone
  

Tryk på ovenstående link direkte fra smartphone/tablet eller scan koden herunder med smartphone eller tablet for installering af klinikken egen App; MitHelbred.

Der logges ind med samme brugeroplysninger der benyttes til "Selvbetjening" her på siden.

qrcodemithelbred